Hafriyat Çalışmaları

Hafriyat Çalışmaları

Yol ve parsellerde yarma ve kontrollü dolgu imalatları Karayolları Teknik Şartnamesine uygun şekilde yapılmaktadır. Dolgu imalatları en fazla 30 cm tabakalar halinde, en az %95 sıkışma sağlayacak şekilde keçiayak silindir ile yapılmakta olup toplam 2.5 milyon m³ toprak hareketiolmuştur.

Those scale projects

Yimes İnşaat A.Ş.