İmar Proje Hizmetleri

Organize Sanayi Bölgesi, sanayi parselleri, sosyal donatı alanları, hizmet destek alanlarının belirlenmesi, yolların dizaynı, OSB katılımcılarına en az hafriyat imalatı çıkacak şekilde imar planları yapılmaktadır.

 

 

Yimes İnşaat A.Ş.